725 436 622

ordinace@ortopek.cz

Naše výsledky


Zařazení špičáku

Zařazení špičáku s extrakcí

Úprava stěsnání v dolním zubním oblouku extrakcí jednoho dolního řezáku

Uzávěr mezer

Převedení horního postranního řezáku ze zákusu

Úprava převislého skusu

Úprava vadného postavení čelistí ve spolupráci s čelistním chirurgem

Úprava vadného postavení čelistí ve spolupráci s čelistním chirurgem


© wb42