725 436 622

ordinace@ortopek.cz

Léčba dospělých


V současné době vyhledává ortodontickou léčbu stále více dospělých. V naší ortodontické ordinaci tvoří dospělí pacienti téměř 50%. Věk pacienta není omezením ortodontické léčby. Ortodontickou léčbou v dospělosti je možné vylepšit úsměv pacienta, připravit pacienta na operaci vadného postavení čelistí, připravit chrup na zhotovení protetických náhrad nebo zavedení implantátů atd. Léčba dospělých proto často vyžaduje úzkou spolupráci s dalšími obory, jako jsou parodontologie, implantologie, dentoalveolární i čelistní chirurgie, protetiky a konzervační stomatologie. Velkou výhodou léčby dospělých je, ve většině případů, velmi dobrá spolupráce s ošetřujícími lékaři.


Nikdy není pozdě na vylepšení úsměvu.


© wb42