725 436 622

ordinace@ortopek.cz

Finanční náklady


Cena ortodontické léčby u pacientů do 22 let je složena ze dvou částí - částečně je hrazena zdravotními pojišťovnami a částečně pacientem. Zdravotní pojišťovny hradí odbornou práci lékaře během ortodontické léčby. Pacient hradí materiál na fixní rovnátka a doplatky za výrobky zhotovené v laboratoři (snímací rovnátka a funkční aparáty). Tyto doplatky se liší dle typu a závažnosti ortodontické vady. Pacientům nad 22 let pojištovny na ortodontickou terapii nepřispívají. Částka hrazená pacientem závisí na typu a množství použitého materiálu během léčby. Každý pacient je předem seznámen s finančními náklady na celou dobu léčby spolu s podrobným léčebným plánem. Některé zdravotní pojišťovny přispívají v určitých obdobích částečně i na ortodontický materiál. Proto je dobré se předem na tuto skutečnost u pojišťovny informovat.


Naše ordinace má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:


© wb42